Überspringen zu Hauptinhalt
+48 774 424 450 info@matheakuchnie.eu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzimy w następujących celach: zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia oferowanych usług, realizacji zamówień, płatności, jak również obsługi reklamacji, realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawe, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie, ochrona praw, w tym egzekwowanie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym wysyłania informacji handlowych na podstawie wyrażonych odrębnych zgód.

Możemy przekazywać dane następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej informacji:

1. podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę współpracy (powierzenie przetwarzania danych) w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów RODO. W szczególności możemy powierzać dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierski, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Wyżej wymienione podmioty będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami im przekazanymi.

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim – w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom oraz innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Dołożymy wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa – techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą prawem ochronę danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez na i/lub podmioty przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Ponadto informujemy, iż istnieje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub modyfikacji, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień, należy wysłać stosowną dyspozycję na adres korespondencyjny lun konto e-mail wskazane w danych teleadresowych.

An den Anfang scrollen